تبلیغات
توازن - تحقیقات حسابداری و حسابرسی - مطالب مقالات علمی و پژوهشی
توازن - تحقیقات حسابداری و حسابرسی
وب سایت شخصی جواد پورغفار - ثبت شده در ستاد ساماندهی پایگاههای اینترنتی ایران

مرتبه
تاریخ : دوشنبه 27 خرداد 1392
عنوان (انگلیسی):
نشریه: فصلنامه بررسیهای حسابداری وحسابرسی
شماره: فصلنامه بررسیهای حسابداری وحسابرسی (دوره: ۲، شماره: ۲)
نویسنده: محمدرضا جعفری
کلیدواژه‌ها :
کلیدواژه‌ها (انگلیسی):
چکیده:

-

چکیده (انگلیسی):

Industerial growth and development, along with factories and business firms, creating and evolution of social institution,
Transformation of the role of information, evolution of government institution and finally evolution in the domain of


morality requires the adherence of companies of new commitments which never existed before.
An aftermath of such multi-dimentional evolutions is the
intense interrelationship between and among accounting, politics, morality and social values. Hence Business Firms management
can no longer put the profit maximization as the only target, but fairwages, rigorous consideration of quality and pricing of
products, environmental pollution and other moral, political, racial prerogatives should be taken into consideration. For this
season, The business firms rather than only having an economic Function would be appear as multi-purpose institutions. The criteria of evaluation of performance has also shifted from short economic framework to the evalution of the social consequences
of business firms. Social accounting endeavours to recognize these
inter-related effects of the activities of business firms and the society at large for better decision making in preparation of accounting reports. The theoretical concepts and framework of
social accounting in the form of deductive methodology and the related problems have been analysed in this article. Some one shold also know that the business firms have an informal agreement and consensus with the society and the implied commitment should be recognized and reported.

فایل مقاله : [دریافت (292.2 kB)]طبقه بندی: مقالات علمی و پژوهشی، 
ارسال توسط جواد پورغفار
مرتبه
تاریخ : دوشنبه 27 خرداد 1392
عنوان (انگلیسی):
نشریه: فصلنامه بررسیهای حسابداری وحسابرسی
شماره: فصلنامه بررسیهای حسابداری وحسابرسی (دوره: ۲، شماره: ۲)
نویسنده: مرتضی كلانتری
کلیدواژه‌ها :
کلیدواژه‌ها (انگلیسی):
چکیده:

-

چکیده (انگلیسی):

فایل مقاله : [دریافت (429.1 kB)]طبقه بندی: مقالات علمی و پژوهشی، 
ارسال توسط جواد پورغفار
عنوان (انگلیسی):
نشریه: فصلنامه بررسیهای حسابداری وحسابرسی
شماره: فصلنامه بررسیهای حسابداری وحسابرسی (دوره: ۲، شماره: ۲)
نویسنده: قدرت الله طالبی
کلیدواژه‌ها :
کلیدواژه‌ها (انگلیسی):
چکیده:

تجزیه و تحلیل مالی امروزه ابزار خوبی برای ارزیابی اجرای عملیات مالی،‏ تجزیه و تحلیل وضعیت اعتباری و تعیین ارزش اوراق بهادار شركتهاست. این نسبتها توسط سرمایه گذاران،‏ اعتبار دهندگان و شركتهای مشاوره مدیریت در تعیین ارزش اوراق بهادار بكار برده می شود. گرچه این نسبتها ممكن است برای اندازه گیری كارایی،‏ ریسك،‏ و سودآوری شركتها مفید باشد اما نمی توان از آنها با مفاهیم واحدی در تمام كشورها استفاده نمود،‏ به عبارت دیگر كاربرد آنها در تمام كشورها یكسان نیست و با یكدیگر تفاوت دارد. اختلاف در كاربرد نسبتهای مالی در كشورهای گوناگون بیشتر ناشی از قوانین و مقررات موجود و مجاز بودن حسابداران به انتخاب رویه های مختلف حسابداری و گوناگونی ساختار تأمین منابع مالی شركتهاست،‏ گرچه اصول اساسی حسابداری در تمام كشورها مشابه است ولی سیستم حسابداری آنها اغلب با یكدیگر فرق می كند،‏ همانطور كه سیستم حسابداری صنایع مختلف یك كشور با یكدیگر تفاوتهای دارد.
در این مقاله سعی شده است كه كاربرد نسبتهای مالی توسط سرمایه گذار بالقوه خارجی (مثلاً امریكایی) در كشورهای انگلستان،‏ سوئد،‏ ژاپن،‏ آلمان،‏ فرانسه،‏ ایتالیا و ایران مورد بررسی قرار گیرد. این بررسی ها با توجه به اختلاف در قوانین و مقررات حاكم بر حرفه حسابداری و مجاز بودن حسابداران به انتخاب رویه های متفاوت حسابداری در مورد اندازه گیری داراییها،‏ بدهیها،‏ ارزش حقوق صاحبان سهام،‏ سود و تهیه صورتهای مالی تلفیقی و همچنین اختلاف در ساختار تأمین منابع مالی و عوامل نهادی و فرهنگی و محیطی تأثیرگذار بر نسبتهای مالی،‏ انجام شده است.
در این مقاله مدل GAAP امریكا بعنوان معیاری برای مقایسه و تجزیه و تحلی صورتهای مالی شركتهای خارجی در نظر گرفته شده است،‏ چون امریكا در حال حاضر یكی از منابع اصلی تأمین مالی برای شركتهای خارجی بشمار می رود.
این مقاله از دیدگاه یك سرمایه گذار بالقوه خارجی كه می خواهد ریسك خود را از طریق خرید سهام شركتهای خارجی در بازار داخلی كم نموده یا به عبارت دیگر بازده خود را زیاد كند،‏ ارائه می گردد.

چکیده (انگلیسی):

The Financial Ratio Analysis nowadays is a useful instrument for the evaluation of financial action, credit analysis and recurities
pricing determination of corporation. These ratios are being used by investors, creditors and consulting companies. Although these
ratios might be useful for the measurement of efficiency, risk and profitability of companies, they can't be used with unifunctionality in all the countries. In another word in different countries these
function might differ. The differences mainly originate from the differences of their legal system, rules and permissibility of accountant to choose different methods of accounting and
defferent structurs of financial resources available for investment.
Although the Fundamental basics of accounting in different countries are the same, their accounting system differs on the
industrial accounting system different industries differ widely.


The application of Financial Ration of Potential foreign investors (e. q. us) in countries such as Britain, Sweden, Japan,
Germany, France, Italy and Iran has been analysed in this article. The differences of legal systems, and the degree of freedom for
accountants for the purpose of measuring assets, liabilities, the value of the shareholders equity, dividends, consolidated finanicial
statement and the differences in structure of financial resources and effective institutional, cultural and environmental factors have
been scrutinzed in this article. The GAAP model of U. S has been taken as standard for all the relevant analysis.
This article has been offered for the perspective of a potential foreign investors which wants to reduce the risk of his company by buying the shares of a foreign stock.

فایل مقاله : [دریافت (726.7 kB)]طبقه بندی: مقالات علمی و پژوهشی، 
ارسال توسط جواد پورغفار
مرتبه
تاریخ : دوشنبه 27 خرداد 1392
عنوان (انگلیسی):
نشریه: فصلنامه بررسیهای حسابداری وحسابرسی
شماره: فصلنامه بررسیهای حسابداری وحسابرسی (دوره: ۲، شماره: ۲)
نویسنده: علی رحمانی
کلیدواژه‌ها :
کلیدواژه‌ها (انگلیسی):
چکیده:

حسابداری مزایای پایان خدمت یكی از بحث انگیزترین مباحث حسابداری است كه تاكنون مجامع حسابداری حرفه ای در دنیا درباره آن به توافقی همگانی دست نیافته اند. اگر چه از اواخر 1800 میلادی تعدادی از مؤسسات تجاری برای كاركنان و كارگران خود،‏ بعد از پایان خدمت مزایایی را فراهم می كردند،‏ ولی با پیدایش انقلاب صنعتی و گسترش شركتهای بزرگ صنعتی و تجاری و نیز ایجاد تشكلهای كارگری،‏ به مرور زمان این مزایا شكل قانونی گرفت. در این مقاله،‏ نخست انواع طرحهای مزایای پایان خدمت و نوع مزایا به اختصار بررسی می گردد. در بخش دوم،‏ سیر تاریخی تكامل روشهای حسابداری مزایای پایان خدمت با تأكید بر بیانیه های استاندارد حسابداری مجامع حرفه ای معتبر دنیا بررسی می شود. بخش سوم به ماهیت تعهدات كارفرمایان بابت مزایای پایان خدمت و روشهای اندازه گیری این تعهدات می پردازد.

چکیده (انگلیسی):

Accounting for post employment benefits has been one of the longstanding issues faced by Accounting policy-makers. In this article, a comprehensive review of the nature of post employment
benefits plans is presented in the first section. The next section, examines in detail the fifty-year development of post employment benefits accounting standards.


\'f"
Summary of Articles
The traditional approach has been based on a revenue expense orient a tion in whih the objective is to accrue yearly
Post employment expenses. This lead to the problem of determining how benefits accumulate with the passage of time and how these benefits should be measured. FASB No. 87
reformed three major areas: Annual expense, balance sheet items and Footnote information. A shift toward the asset and liability orientation is evident with both expense measurement and the new requirement to recognize minimum balance sheet liability for
unfunded post employment benefits.
To its credit, the F ASH did not skirt the hard question in arriving at SFAS 87, though it may have seriously underestimated the liability by not requiring the use of projected future salary levels in calculating the liability.

فایل مقاله : [دریافت (584.9 kB)]طبقه بندی: مقالات علمی و پژوهشی، 
ارسال توسط جواد پورغفار
مرتبه
تاریخ : یکشنبه 26 خرداد 1392
عنوان (انگلیسی):
نشریه: فصلنامه بررسیهای حسابداری وحسابرسی
شماره: فصلنامه بررسیهای حسابداری وحسابرسی (دوره: ۱، شماره: ۱)
نویسنده: محمد عرب مازار یزدی ، احمد ظریف فرد
کلیدواژه‌ها :
کلیدواژه‌ها (انگلیسی):
چکیده:

-
چکیده (انگلیسی):

Having access to basic and financial balance sheet information
of companies is a first must for any kind of accounting-financial
research. In this article the findings of an applied .research about the initiation of a data base information model of the companies entered into Tehran Stock Exchange has been mentioned. The information data base model provides required applied and research information for investors and researchers, more over
some of the most important financial ratios for companies can be
analysed, with' 5peed . and ,convenience


فایل مقاله : [دریافت (477.9 kB)]طبقه بندی: مقالات علمی و پژوهشی، 
ارسال توسط جواد پورغفار
مرتبه
تاریخ : یکشنبه 26 خرداد 1392
عنوان (انگلیسی):
نشریه: فصلنامه بررسیهای حسابداری وحسابرسی
شماره: فصلنامه بررسیهای حسابداری وحسابرسی (دوره: ۱، شماره: ۱)
نویسنده: محسن شریفی
کلیدواژه‌ها :
کلیدواژه‌ها (انگلیسی):
چکیده:

یكی از عوامل مهم توسعه اقتصادی كشورهای در حال توسعه،‏ استفاده از نطامهای حسابداری به عنوان نظامی انفورماتیك می باشد. ایجاد این نظامها قدم مثبتی در راه توسعه اقتصادی این كشورها است.
استفاده كنندگان اطلاعات حسابداری و مالی به دو گروه تقسیم می شوند. گروه اول،‏ از تصمیم گیرندگان،‏ سرمایه گذاران داخلی،‏ مدیران،‏ طلبكاران،‏ دستگاهای دولتی و كاركنان هر سازمان می باشند. گروه دوم سرمایه گذاران خارجی هستند كه از اطلاعات حسابداری به منظور ارزشیابی و بررسی فرصتهای سرمایه گذاری در كشورهای مختلف استفاده می كنند. حسابداران از جمله متخصصینی هستند كه باید كوشش كنند تا نظامهای انفورماتیك بتواند نیازهای اشخاص ذی نفع در نظامهای اقتصادی را فراهم نماید. لذا لازم است كه نقش حسابداران در توسعه اقتصادی كشورهای در حال توسعه با توجه به منابع محدودی كه برای آموزش افراد متخصص درنظر گرفته می شود مورد بررسی قرار گیرد.
دراین مقاله پس از بررسی تاریخچه حرفه حسابداری در ایران و با توجه به ساخت اقتصادی اجتماعی این كشور پیشنهاد می شود كه سازمان مستقلی با كمك بخش خصوصی و بخش دولتی تأسیس گردد. نقش اساسی این سازمان احیاء حسابداری در ایران خواهد بود. از جمله وظایف این سازمان تدوین اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی و اشاعه آن از طریق نظام آموزشی كشور می باشد.

فایل مقاله : [دریافت (507.0 kB)]طبقه بندی: مقالات علمی و پژوهشی، 
ارسال توسط جواد پورغفار
عنوان (انگلیسی):
نشریه: فصلنامه بررسیهای حسابداری وحسابرسی
شماره: فصلنامه بررسیهای حسابداری وحسابرسی (دوره: ۱، شماره: ۱)
نویسنده: یدالله مكرمی
کلیدواژه‌ها :
کلیدواژه‌ها (انگلیسی):
چکیده:

-
چکیده (انگلیسی):

فایل مقاله : [دریافت (316.6 kB)]طبقه بندی: مقالات علمی و پژوهشی، 
ارسال توسط جواد پورغفار
عنوان (انگلیسی):
نشریه: فصلنامه بررسیهای حسابداری وحسابرسی
شماره: فصلنامه بررسیهای حسابداری وحسابرسی (دوره: ۱، شماره: ۱)
نویسنده: احمد بدری
کلیدواژه‌ها :
کلیدواژه‌ها (انگلیسی):
چکیده:

چکیده (انگلیسی):

Having knowledge of the process of individual's decision making are associated with several complexities. The main reason for this problem is the lack of direct study in the process of
decisions.
Hence research and study about the accounting methods,
accounting information and economic decisions also face with difficulties.
This matter has caused the matter of these relation ship to
remained considerably unknown.
Recognizing elements such as the relevane of accounting
information and the value content of accounting in the intellect of decision makers about research around the relationship
accounting information and decision between to be considered as
necessary.
The hypothesis which is rendered in the model at hand strives
to create relationship between the users of accounting information (Decision Makers), relevance of these information in
decision making and the value orientation of acounting in the minds of decision makers, so that the effects of accounting
information upon decisions to be verified. But no detailed experimental tests has been conducted upon these hypotheses.
It is evident that for reaching decisive and clear conclusion,
more researches have to be conducted

فایل مقاله : [دریافت (550.2 kB)]طبقه بندی: مقالات علمی و پژوهشی، 
ارسال توسط جواد پورغفار
مرتبه
تاریخ : یکشنبه 26 خرداد 1392
عنوان (انگلیسی):
نشریه: فصلنامه بررسیهای حسابداری وحسابرسی
شماره: فصلنامه بررسیهای حسابداری وحسابرسی (دوره: ۱، شماره: ۱)
نویسنده: كامبیز فرقاندوست حقیقی
کلیدواژه‌ها :
کلیدواژه‌ها (انگلیسی):
چکیده:

نوشتاری كه ذیلاً از نظر می گذرد از سه بخش متمایز تشكیل گردیده است. در بخش یك،‏ ترجمه مقاله « انقلاب در تفكر حسابداری» اثر ولز آورده شده است كه به خاطر اهمیت و انسجام آن به صورت كامل ترجمه گردیده است. در مقاله ولز تكیه زیادی بر مفهوم ابرتئوری Paradigm و نوشته های كوهن وجود دارد. بدین لحاظ و برای كامل شدن نوشتار،‏ با استفاده از یكی از مقالات آنسوف Ansoff توضیحات بیشتری درباره مفهوم ابرتئوری آورده شده است. در پایان نیز ابهامهایی كه هنوز برای جمع آوری كننده این نوشتار باقی است،‏ مطرح گردیده است.
بدین ترتیب به طور خلاصه قسمتهای زیر از نظر خواهد گذشت:
1) – ترجمه مقاله انقلاب در تفكر حسابداری از ولز
2) – توضیحات بیشتر در ارتباط با مفهوم ابرتئوری برگرفته شده از یكی از مقالات آنسوف
3) – برخی توضیحات بیشتر و طرح برخی ابهامها
چکیده (انگلیسی):

The first part of this article is the translation of "A Revolution
in Accounting Thought" written by M.C Wells. In this part more
emphasis has been given to the word "paradigm" and Kuhn's view is been delineated. For the completion of the article in the second
part utilizing Ansoff's article more explanation has been given about the word paradigm. Of course the ambiguities which are
left for the translator have been mentioned. طبقه بندی: مقالات علمی و پژوهشی، 
ارسال توسط جواد پورغفار
مرتبه
تاریخ : یکشنبه 26 خرداد 1392
عنوان (انگلیسی): Promoting Accounting Education in Developing countries: Case of Iran
نشریه: فصلنامه بررسیهای حسابداری وحسابرسی
شماره: فصلنامه بررسیهای حسابداری وحسابرسی (دوره: ۱، شماره: ۱)
نویسنده: دكتر علی ثقفی ، دكتر رمضان علی رویایی ، دكتر عادل محمد زاده نوین
کلیدواژه‌ها :
کلیدواژه‌ها (انگلیسی):
چکیده:-
چکیده (انگلیسی):
فایل مقاله : [دریافت (284.7 kB)]طبقه بندی: مقالات علمی و پژوهشی، 
ارسال توسط جواد پورغفار
آخرین مطالب
(تعداد کل صفحات:17)      [...]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [...]  

آرشیو مطالب
نظر سنجی
كدامیك از موضوعات این سایت را بیشتر می پسندیدصفحات جانبی
پیوند های روزانه
امکانات جانبی
blogskin

قالب وبلاگ