توازن - تحقیقات حسابداری و حسابرسی
وب سایت شخصی جواد پورغفار - ثبت شده در ستاد ساماندهی پایگاههای اینترنتی ایران

 بدینوسیله با طلاع دانشجویانی كه درس پروژه مالی  را بااینجانب انتخاب نموده اندمیرساند هریك از دانشجویان محترم می بایست قبل از انتخاب موضوع كه در ادامه مطلب ارائه شده به نكات درج شده دقت داشته باشند...

1-هر دانشجو یك موضوع را انتخاب نماید
2- پس از انتخاب موضوع در بخش نظرات ،عنوان موضوع انتخاب شده به همراه نام و نام خانوادگی به طور كامل درج شود
3- اینجانب در روزهای حضوردر دانشگاه ، بعداز وفت اداری جهت راهنمایی پروژه هادرخدمت دانشجویان گرامی خواهم بود.
 4-خواهشمنداست در وقت اداری درخصوص راهنمایی پروژه ها تماس نگیرید.
5- حق انتخاب با كسی است كه زودتر موضوع مربوطه را انتخاب كرده باشد.
6- انتخاب موضوع تكراری فاقد ارزش می باشد.
7- ارتباط خود را با سایت قطع نكنید زیرا در روزهای آتی مطالب دیگری در خصوص نحوه تدوین و ارائه پروژه ها درج خواهد شد.

موضوع پروژه ها
نام درس: پروژه مالی(کاردانی)
تعداد واحد: 1

نوع واحد : عملی 64ساعت
هم نیاز: حسابداری مالی
هدف: آشنایی دانشجویان با کاربرد عملی کلیه دروس آموخته شده در طی دوره کاردانی

1- طراحی یك سیستم انبارداری:
- هدف از استقرار یک سیستم انبار
- فرم های مورد نیاز در انبار
-کنترل های مورد نیاز هنگام دریافت کالا از فروشنده
-مجوزهای مورد نیاز برای دریافت کالا از انبار
-مشخصات کارت انبار
- تعداد انبارهای لازم برای شرکت
- ترتیب تنظیم فرمهای مختلف هنگام دریافت و خروج کالا و امضاهای مجاز لازم
- چگونگی ثبت اطلاعات انبار در دفاتر مالی و مدارک انبار
- کنترل بین مدارک انبار و مدارک حسابداری


2- طراحی یك سیستم محاسبه پرداخت حقوق:
- تعریف سیستم حقوق و دستمزد
- انواع سیستم های پرداخت حقوق در کشور( توضیح مختصر راجع به هریک)
- توضیح کامل در مورد سیستم حقوق مورد نظر در پروژه شامل تعیین مبانی حقوقی و نحوه ارتقای سالانه و ...
- نحوه جمع آوری اطلاعات کارکرد ماهانه، توسط چه کسانی باشد
- چگونگی محاسبه حقوق ماهیانه توسط حسابداری حقوق و دستمزد و پرداخت آن
- کنترل های لازم برای کارکردها، انتقال کارکرد به لیست حقوق، پرداخت حقوق
- شیوه های مختلف پرداخت حقوق و معایب و مزیتهای هرکدام

3-طراحی یک مدل مالی یا سیستم حقوق ودستمزد ساده با یکی از نرم افزارهای صفحه گسترده یا بانک اطلاعاتی نظیر Excelیا Accessمانند:
- طراحی مدل ترازنامه، سود وزیان، صورت جریانات نقدی با استفاده از Excel و همچنین محاسبه تعدادی از نسبتهای مالی
- برنامه نویسی یک سیستم ساده حقوق و دستمزد فارسی با استفاده از Foxpro


4- ثبت و یا طراحی یک سیستم ساده حسابداری مالی یا صنعتی:

- شرح مختصری از عملیات تجاری واحد اقتصادی مورد نظر با تاکید بر عملیاتی که آثار مالی دارند
- طرح سرفصلهای حسابداری مورد نیاز واحد اقتصادی
- طراحی فرم های مورد نیاز سیستم مانند فرم دریافت و پرداخت نقدی، دریافت و پرداخت چک، فرم تنخواه گردان، فرم سند حسابداری، تعدادنسخ آنها و نحوه توزیع هر یک.
- تعریف عملیات مختلف مالی و انجام ثبت حسابداری آن و تعیین چگونگی شناسایی سود و بستن حسابها
- تعیین کنترل های داخلی لازم در مراحل مختلف از جمله پرداختها، صدور سند حسابداری، ثبت سند حسابداری در دفاتر
- نحوه نگهداری موجودیهای کالا ( روش دایمی، ادواری) و روش ارزیابی موجودیها

5- ثبت یا طراحی یک سیستم حسابداری برای شرکت پیمانکاری:
- شرح مختصری از فعالیتهای عملیاتی شرکت و شناسایی فعالیتهایی که آثار مالی دارند
- طراحی سرفصلهای حسابداری مورد نیاز شرکت
- طراحی نحوه نگهداری حساب موجودیها و مواد و مصالح کارگروهها و ارزیابی آنها در پایان سال
- طراحی فرمهای مورد نیاز حسابداری و انبار در دفتر مرکزی و کارگاههای شرکت
- تعیین نحوه شناسایی درآمد در پایان سال
- شرح مختصری از صورت وضعیت پیمانکاری و نحوه ثبت حسابداری آنها از دید پیمانکار
- تعیین فعالیتهای مالی مختلف و صدور سند حسابداری برای هر یک آنها
- شناسایی انواع مختلف مالیات و بیمه پیمانکاری با توجه به نوع قرارداد(درصد بیمه)
- نحوه تسویه حساب با کارفرما و مدارک مورد نیاز در این ارتباط

نام درس: پروژه مالی 2(کارشناسی)
تعداد واحد : 3
هم نیاز: حسابداری پیشرفته 2
هدف آشنایی دانشجویان با کاربرد عملی دروس آموخته شده در طی دوره کارشناسی

1-تجزیه و تحلیل 5ساله نسبت های مالی یك شركت

2-شناسایی عوامل كنترل داخلی در سیستم های اداری ومالی یك موسسه اقتصادی معین و شناسایی نقاط قوت وضعف آن

3-تهیه دستورالعمل جهت جهت استقرار یك نظام كنترل داخلی

4- طراحی یک سیستم جامع حسابداری برای یک شرکت و شعب آن

5- طراحی یك سیستم سهام برای یك شركت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

6-تبدیل یك سیستم حسابداری دستی به مكانیزه توسط یك نرم افزار مالی(مراحل اجرای كار و تهیه اطلاعات مورد نیاز)

7- طراحی یك سیستم حسابداری صنعتی برای شركتی كه دارای محصولات فرعی و مشترك باشد.

8- طراحی یك سیستم بودجه بندی جامع

9- طراحی یک سیستم حسابداری پیمانکاری برای یک شرکت ساختمانی

10- طراحی یک سیستم هزینه یابی صنعتی استاندارد

11- طراحی یک سیستم محاسبه حقوق و دستمزد

12-نحوه تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی(با تاكید بر قوانین مربوطه و نحوه تكمیل اظهارنامه الكترونیكی با اسفاده از دفاتر قانونی)

13- نحوه تهیه و تنظیم دفاتر قانونی(به صورت كاربردی)


لازم به توضیح است ،برابر تصمیم دانشگاه هر دانشجو پروژه خود را دربازه زمانی كه تعیین خواهد شد، با حضور مسئولین دانشگاه ارائه خواهد نمودچراكه نمره نهایی پروژه منوط به ارائه خواهد بود.

نحوه ترتیب تدوین پروژه نهایی
1- جلد پروژه گالینگورشده و صفحه روی جلد به شكل زیرباشد:

2-صفحه بسم الله الرحمن الرحیم
3-صفحه روی جلد مانند صفحه اول
4-صفحه تقدیم
5-صفحه تقدیر و تشكر
6-چكیده مطالب(1صفحه)
7-فهرست مطالب
8-متن موضوع مشتمل بر فصول تقسیم شده به تعداد 3 فصل البته بسته به نظر دانشجومی تواند متغیر باشد
9-ضمایم
10-فهرست منابع
11- صفحه پیشنهاد و تایید نمره پروژهسعی كنید پروژه خودتان را بصورت هفتگی از اینجانب پیگیری نمایید.

آخرین مطالب
آرشیو مطالب
نظر سنجی
كدامیك از موضوعات این سایت را بیشتر می پسندیدصفحات جانبی
پیوند های روزانه
امکانات جانبی
blogskin

قالب وبلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic